Quan Âm Ngự Long Ngư Gỗ Hương Ta Cao 1m4

11,800,000

  • Chất liệu: Hương Ta Liền Khối 99%
  • KT: Cao 140 | Ngang 42 | Sâu 28cm

Quan Âm Ngự Long Ngư – Long Đầu Quán Âm: là Quán Thế Âm Bồ tát ngồi trên lưng long ngư. Rồng là vua trong các loài thú để biểu thị cho uy lực của Quán Thế Âm Bồ tát. Long Vương đến mang mây mưa sấm chớp chiếu diệu khắp trời đất, thấm nhuần muôn vật, tất cả đều tán thán uy lực của Long vương. Ngài hiện thân ngồi kết già trên mình rồng thuyết pháp cho chúng sanh.

Giá sản phẩm biến động theo thị trường từng thời điểm. Quý khách liên hệ 0929.61.0000 để có giá tốt nhất.